Dự án Nanofrance

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

Dự án: Nanofrance tại Hà Nam

Chủ đầu tư: Công ty nanofrance tại Hà nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn

Hình ảnh thi công dự án:

nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng